บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด

บริการรับฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รปภ. พร้อมรับใบอนุญาติพรบ.
รับจัดส่งเจ้าหน้าที่รปภ. ตามโครงการหมู่บ้านชั้นนำในกรุงเทพและปริมณฑล
บริการจัดฝึกอบรม ฝึกซ้อม อัคคีภัย
โครงการหมู่บ้าน อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมหลักสูตรมาโดยตรง
รักษาความปลอดภัยบอดี้การ์ดสตรองแมน
รักษาความปลอดภัยบอดี้การ์ดสตรองแมน
บริการรับฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รปภ. พร้อมรับใบอนุญาติพรบ.
รับจัดส่งเจ้าหน้าที่รปภ. ตามโครงการหมู่บ้านชั้นนำในกรุงเทพและปริมณฑล
บริการจัดฝึกอบรม ฝึกซ้อม อัคคีภัย
โครงการหมู่บ้าน อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมหลักสูตรมาโดยตรง
รักษาความปลอดภัยบอดี้การ์ดสตรองแมน
รักษาความปลอดภัยบอดี้การ์ดสตรองแมน

เราคือมืออาชีพด้านการรักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด ให้บริการจัดสรรกำลัง เจ้าหน้าที่ รปภ. หัวหน้าชุด สายตรวจ ให้บริการอย่างมืออาชีพ พนักงาน รปภ ทุกนายผ่านการฝึกฝน มีทักษะวิชารักษาความปลอดภัย ฝึกเข้มในเรื่องกฏระเบียบ วินัย และมารยาท อย่างสม่ำเสมอ ฝึกการใช้และมีอุปกรณ์พื้นฐานประจำตัว

  • บริการรักษาความปลอดภัยในอาคาร สถานที่สำคัญ สำนักงาน ออฟฟิศ โรงเรียน สถานที่ราชการ รปภ.ในที่พักอาศัย รปภ.คอนโด, รปภ โครงการหมู่บ้านจัดสรร หรือ รปภ.หมู่บ้าน
  • บริการจัดส่งทีมชุดสายตรวจ ลงตามจุดตรวจ ตระเวนสอดส่องครอบคลุมทุกพื้นที่
  • บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งผลัดกลางวันและผลัดกลางคืน ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
  • บริการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รปภ.
  • จัดฝึกอบรม ฝึกซ้อมอัคคีภัย ซ้อมหนีไฟบริษัท โรงงาน อบรมหนีไฟคอนโด หมู่บ้าน

บริการฝึกเจ้าหน้าที่ รปภ.

รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน-บอดี้การ์ด สตรองแมน

รักษาความปลอดภัย 24 ชม.

รักษาความปลอดภัย24ชม.บอดี้การ์ด สตรองแมน

ฝึกอบรมซ้อมหนีไฟไหม้

อบรมหนีไฟ บอดี้การ์ด สตรองแมน

บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด

  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ทะเบียนเลขที่ กท2600289
     
  • ใบอนุญาตเลขที่ 2152/2561 หนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย จาก สถาบันการป้องการปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
สร้างมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย
สร้างความภูมิใจในอาชีพ
บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด