แคตตาล็อกออนไลน์

บอดี้การ์ด สตรองแมน

หมวดหมู่สินค้า :  บริษัทรักษาความปลอดภัย
ตราสินค้า :  ิbodyguard strongman
คำค้นสินค้า :  บอดี้การ์ด สตรองแมน
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด บริการจัดหา ชุดรปภ และ เจ้าหน้าที่ รปภ แต่งกายเครื่องแบบ รูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและสถานที่ ที่ต้องการรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับผู้ว่าจ้าง
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ทะเบียนเลขที่ กท2600289
  • ใบอนุญาตเลขที่ 2152/2561หนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย จาก สถาบันการป้องการปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
โทร...0-2530-3734-5