แคตตาล็อกออนไลน์

  • บอดี้การ์ด สตรองแมน

    บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด บริการจัดหา ชุดรปภ และ เจ้าหน้าที่ รปภ แต่งกายเครื่องแบบ รูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและสถานที่ ที่ต้องการรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับผู้ว่าจ้าง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ทะเบียนเลขที่ กท2600289 ใบอนุญาตเลขที่ 2152/2561หนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย จาก สถาบันการป้องการปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โทร...0-2530-3734-5   

    หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย

    ดูรายละเอียด